Znajdź najlepszą kartę kredytową dla siebie! Przejdź do kartZdolność kredytowa

Zdolność kredytowa

Czym jest zdolność kredytowa?

Pojęciem zdolność kredytowa określana jest zdolność podmiotu ubiegającego się o kredyt do spłaty wartości kredytu, na który składa się kapitał wraz z doliczonymi odsetkami, w terminach określonych w umowie. Określenie zdolności kredytowej jest warunkiem przyznania danego kredytu. Warto pamiętać, że banki bazują na tych samych informacjach o kliencie i kierują się podobnymi wytycznymi, jednak mogą pojawić się znaczące różnice, dotyczące maksymalnej kwoty kredytu, jaki może zostać zaciągnięty.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Istnieje szereg czynników, które wpływają na zdolność kredytową. Należy tu przede wszystkim wymieniać wysokość miesięcznych dochodów (chodzi tu o kwotę netto, jaką klient faktycznie otrzymuje), ale także źródła oraz systematyczność, z jaką wpływają one na konto oraz inne zadłużenia, które aktualnie obciążają klienta. Dla banku istotną informacją jest również sposób, w jaki uzyskujemy pieniądze, dlatego też umowa o pracę na czas nieokreślony uznawana jest za najbezpieczniejszą. W przypadku innych rodzajów umów decydujące znaczenie ma staż pracy, gdyż im dłuższy, tym stabilność zatrudnienia jest większa, a co się z tym wiąże, mniejsze ryzyko dla banku. Do pozostałych czynników znaczących zaliczyć możemy rodzaj oraz wysokość kredytu, okres kredytowania, wiek kredytobiorcy, liczbę osób w gospodarstwie domowym, wysokość wkładu własnego czy dodatkowe zabezpieczenia w postaci innej nieruchomości, będącej własnością klienta. Dobrą sposobnością aby stworzyć sobie pozytywną zdolność kredytową jest wejście w posiadanie karty kredytowej. Poprzez systematyczne spłacanie zadłużenie będziemy bardziej wiarygodni dla banku przy staraniu się w przyszłości o jakiś kredyt. Nie ma większego znaczenia jaką kartę wybierzemy może to być jakaś z najtańszych np. Citibank Simplicity czy też jedna z kart z wyższego pułapu np. Deutsche Bank Premium Club Gold.

Gdzie sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Przed udzieleniem kredytu bank zwraca się do Biura Informacji Kredytowej o udostępnienie danych o historii kredytowej osoby, ubiegającej się o kredyt. Jeśli chcemy precyzyjnie określić naszą zdolność kredytową, najlepiej skorzystać z pomocy dobrego doradcy finansowego, gdyż pomimo tego, że w Internecie bez problemu można znaleźć kalkulator kredytowy, to należy pamiętać o tym, że liczba czynników wpływających na zdolność kredytową jest zbyt duża, aby automat podał nam wiarygodny wynik. Podczas spotkania z doradcą pamiętajmy, aby rozmawiać z nim szczerze i otwarcie, gdyż dzięki temu otrzymamy rzetelną informację o naszej zdolności kredytowej.

Przejdź do porównania kart kredytowych


© 2015-2016 - Regulamin