Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.


Regulamin serwisu karta-kredytowa24.pl • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu karta – kredytowa24.pl (dalej „Serwis”) przez usługobiorców (dalej „Usługobiorcy”).
 • Właścicielem serwisu jest firma PIOSAN Sp. z o. o., zwany dalej „Usługodawcą”.
 • Usługodawca poprzez Serwis świadczy usługi polegające na udostępnieniu porównywarki wybranych przez Usługodawcę ofert kart kredytowych, sprzedawanych przez współpracujące z Serwisem podmioty (dalej Podmioty Współpracujące), która służy do wyszukiwania, porównywania i prezentacji ofert kart kredytowych Podmiotów Współpracujących wraz z komentarzami. Usługobiorca za pośrednictwem Serwisu może zostać przekierowany na stronę Podmiotu Współpracującego, gdzie możliwe jest złożenie wniosku o kartę kredytową lub pozostawienie danych osobowych w celu kontaktu pracownika Podmiotu Współpracującego.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie Usługobiorcom na stronie internetowej karta-kredytowa24.pl i możliwe jest pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 • Do korzystania z Serwisu nie jest wymagana rejestracja. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Usługodawca zastrzega, że nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych dokonywanych miedzy Usługobiorcą a Podmiotami Współpracującymi w szczególności dotyczących prezentowanych ofert kart kredytowych. Wszelkie roszczenia z tytułu prezentowanych ofert Usługobiorca kieruje bezpośrednio do Podmiotu Współpracującego. Rola Usługodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia Usługobiorcom możliwości korzystania z porównywarki kart kredytowych i zapoznania się z prezentacją kart kredytowych.
 • Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem Podmiotów Współpracujących, chyba, że Regulamin wprost stanowi inaczej.
 • Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i do jego elementów oraz baz danych, przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione i podlega karze pieniężnej.
 • Wszelkie treści znajdujące się na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, w szczególności informacje o kartach kredytowych są jedynie ich prezentacjami.
 • W sprawach związanych z działaniem Serwisu możliwy jest kontakt z Usługodawcą na adres e – mail info@karta-kredytowa24.pl. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie wysłana przez Usługodawcę niezwłocznie.
 • Usługobiorcy zobowiązani są do nie dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku stwierdzenia zagrożeń lub nieprawidłowości lub z innych przyczyn niezależnych możliwe jest czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu w celu usunięcia przyczyn.
 • Korzystanie z usług Serwisu wymaga posiadania komputera ze stałym dostępem do sieci internet i aktualnej przeglądarki internetowej.
 • Usługobiorcy mają prawo do złożenia reklamacji, której przedmiotem może być naruszenie niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy kierować na adres e - mail Usługodawcy reklamacja@karta-kredytowa24.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na wskazany w niej adres e – mail Usługobiorcy.
 • Każda zmiana Regulaminu zostanie udostępniona na stronie internetowej karta-kredytowa24.pl.

© 2015-2016 - Regulamin