Kto wydaje karty płatnicze? Systemy kart płatniczych w Polsce

Karty płatnicze najczęściej wysyłane są klientom przez bank, np. w związku z założeniem rachunku osobistego. Jednak, aby karta płatnicza była akceptowana na całym świecie, bank musi współpracować z globalną organizacją płatniczą. Sprawdziliśmy, które organizacje płatnicze są najważniejsze z punktu widzenia klienta.